Covid-19

Rosengrens skafferi har öppet,

MEN VI VIDTAR ÅTGÄRDER

Inom restaurangbranschen jobbar vi alltid efter föreskrifter och regler för att säkerställa god hygien. I och med Covid-19 och risken för smittspridning har vi vidtagit fördjupade åtgärder:

Vad vi gör:

  • All bufféservering tas bort. Lunch, brunch, julbord serveras på tallrik.
  • Vi minimerar risken för direkt kontaktsmitta genom att vår personal håller extra god handhygien, genom att tex undvika handhälsning och att röra vid ansiktet.
  • Vi har minskat antalet sittplatser i restaurangen för att erbjuda mer plats mellan gäster. Och vi har tillgängligt till teater hallen att, kunna sprida ut gästerna än och mer
  • Samtliga medarbetare har instruerats att stanna hemma vid minsta tecken på ohälsa

Vad vi vill att våra gäster gör:

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Tvätta händerna noggrant och regelbundet
  • Hosta & nys i armvecket
  • Undvika att röra ögon, näsa och mun

Vi serverar även pausservering till Örebro länsteater och kommer hålla öppet så länge Örebro länsteater håller föreställningar.